Menu Luk

Ordinær generalforsamling i RUIF

Mandag den 27/3-2019 kl. 19:00 i Resenbrohuset.
Dagsorden:

Valg af dirigent. Carl Erik er valgt som ordstyrer. Referent er Lone Thorius. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og godkendt.

Hovedbestyrelsen ved foreningens hovedformand og udvalgsformændene for de til en hver tid stående udvalg aflægger beretning for det forløbne år og fremlægger arbejdsplan for det kommende år.
Formandens beretning
Et spændende første år for den nye bestyrelse er veloverstået.
Der har været mange ting at forholde sig til og lære, men godt hjulpet på vej af de rutinerede kræfter, er det lykkedes at komme hurtigt i gang.
Der er blevet udarbejdet et årshjul, som lister de forskellige aktiviteter op, der sker i underafdelingerne. Vi har dermed fået samlet det meste et sted, hvor man nemt kan se hvilke forskellige gøremål hver underafdeling og bestyrelsen har i løbet af året. Det gør det også nemmere for nye folk at tage over på de forskellige poster.
Sponsorudvalget har fået udarbejdet et sponsorkatalog, og arbejdet med igen at få sponsorer i RUIF, er begyndt at tage form.
En ny hjemmeside er blevet lanceret og der sker et løbende arbejde med at forbedre og forenkle brugen af Facebook, så det bliver nemmere og mere overskueligt at kommunikere og få viden om RUIF.
Igen i år skal der lyde en stor tak til formændene og de frivillige i underafdelingerne, der dagligt ligger mange timer i at gøre RUIF til et attraktivt sted for børn og unge.
Tak til Støtteforeningen for hjælpen og det økonomiske tilskud. Det sættes der stor pris på.
Der var efterfølgende ingen spørgsmål til beretningen.
Håndbold beretning
Formanden var ikke til stede, så i samarbejde mellem afdelingerne kunne det oplyses, at håndbold har trænet på tværs med ca. 14 spillere i de små rækker. Der er også hold som går videre til næste år, men der mangler trænerne. U10 mangler spillere. Enkelte rykker til Voel. U9 og U11 træner nok sammen næste år og der kommer et U7 hold. Der er desværre ingen senior hold.
En af de nye trænere spørger til råd om tilmelding til turneringer m.m. samt spørger ind til et samarbejde med Voel. Eller prøve at få de unge på Århusbakken interesserede. Desværre går de ofte mod Gødvad.
Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen.
Årsberetning håndbold.
Håndbolden i denne sæson har været ganske god. Vi har for første gang i nogle år haft to hold med i JHFs turnering. U10 piger og drenge har hver især spillet med i U10-rækken og klaret det ganske fint. U8 holdet har deltaget i DGIs turneringer og også klaret det flot.
U16 pigerne er alle på efterskole, så de har ikke stillet op til kampe i denne sæson. Der var tilløb til et herre seniorhold, men der skulle bruges et par spillere ekstra for at de kunne spille med i turneringen.
Trænerne på de forskellige hold har gjort en stor indsats i løbet af sæsonen, og der skal lyde en tak til dem. Derudover tak til støtteforeningen for den hjælp de giver til foreningen.
Næste sæson står håndboldafdelingen for nogle store udfordringer. Der er fundet trænere til de nye små håndboldspillere, der er klar til af starte eftersommerferien. På u9-siden kan der godt bruges en ekstra træner, ligeledes mangler u11 piger også en træner. Derudover mangles der voksne til at sidde i håndboldbestyrelsen. Jeg trækker mig efter mange år i håndboldafdelingen. Der har gennem de sidste måneder været mange henvendelser til mulige kandidater, men det er ikke lykkedes at finde nogen. Hvis der ikke findes nogen kan der ikke længere spilles håndbold.
Jeg håber, at der er nogen der vil tage handsken op, og sørge for at der stadig kan spilles håndbold i Resenbro. Vi har fat i mange børn, og det vil være ærgerligt, at de ikke kan spille denne skønne sport. Der er til de kommende bestyrelsesmedlemmer i håndbold lavet en årsplan med opgaver, så opgaven er nem og overskueligt at gå i gang med.
Tusind tak.
Ole Holm Bech
Fodbold beretning
Det har igen været et godt år for fodbold. Vi har haft et 11 mands hold afsted til Prag. Det var er rigtig god tur ang. fodbold, men var også en god tur for det sociale sammenhold på holdet. Vi er begyndt et samarbejde med Voel og Sorring i U15/U16, for at få et 11 mands hold op køre. Det er gået så godt, at de i 2019 kører videre med holdet. Næsten alle hold har klaret sig godt igennem hele sæsonen. Vi var igen mange hold afsted til Kløverby Cup. Som altid er det en fantastisk god dag. Der er også gang i den om fredagen, hvor der er indendørs fodbold. De giver den max gas. Vi havde også 6 unge mennesker fra fodbold, til at hjælpe til i Rema d. 23 december. Det var rigtigt godt. Tak til alle de frivillige trænere og dem som hjælper til. Uden dem har vi ingen idrætsforening. Også en tak til støtteforeningen, for den støtte de giver idrætsforeningen.
Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen.
Gymnastikberetning
Sidste år, da jeg skulle aflægge beretning for gymnastikafdelingen, fortalte jeg om fremgang i medlemsantallet og nye initiativer fx fælles julearrangement for alle holdene og en forårsopvisning med deltagelse af DGIs mini juniorhold og dermed også rigtigt mange besøgende.
Det er jo fantastisk at kunne stå her et år efter og kunne fortælle, at den fremgang bare fortsætter.
Sidste år havde vi 4 store børnehold i alt, i år har vi 5 store børnehold og så er CrossGym for damer blevet en stor succes med 30 medlemmer. Nå, men i alt er vi kommet på 165 medlemmer, i forhold til sidste års medlemstal på 100.
Jeg synes, CrossGym holdet fortjener at blive fremhævet. Først og fremmest er det opløftende, når en ung frisk instruktør henvender sig med ønsket om at starte et hold, fordi hun og kæresten flytter til Resenbro, når de ellers har fået bygget et hus. Hun vil gerne lære andre at kende i byen. Super indstilling. Christina og Helena har gjort det fantastisk godt og rammer nok ind i en målgruppe, som vi ikke haft fat i tidligere. De fortsætter fra på mandag med 3 måneders sommer crossgym, hvis nogen skulle have lyst, er der åbent for tilmeldinger.
Vi har som sagt gentaget det fælles julearrangement, som er et ret simpelt arrangement. En hyggelig eftermiddag for de mange børnefamilier. Vi har snakket om at disse uformelle ”åben hal-aktiviteter” er noget der er stor interesse for og som man godt kunne gøre mere, måske på tværs af afdelingerne, som vi har snakket om tidligere.
På søndag slutter sæsonen så med forårsopvisning i hallen. Igen i år kommer DGi’s minijuniorholdet og laver gæsteopvisning. Da de var her sidste år, skabte det interesse og nu er der flere gymnaster fra Resenbro på holdet. Vi har ændret lidt på konceptet for denne dag, da der er ved at være så mange deltagere, at vi synes vi er ”vokset ud af” det ”kaffe-kage-arrangement”, som det oprindeligt var. Med hjælp fra Brian har vi fået nogle sponsorer med på banen, så Rema 1000 giver frugt og vand til alle gymnaster, og så har vi fået en sponsoraftale med Jesper fra Voel Ismejeri, om at få is fra ham billigt, som vi kan sælge og dermed tjene lidt ekstra på det. Det er vi rigtigt glade for.
Vi vil gerne sige tak til hovedbestyrelsen for stor opbakning, til Christina særligt for stor hjælpsomhed, til støtteforeningen for jeres indsats for børnene i Resenbro, til sponsorer og ikke mindst til alle vores instruktører og hjælpere.
Tak for ordet
Der var ingen yderligere spørgsmål til beretningen.

Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Christina fremlægger regnskabet, hvor der er et overskud på 25.626 kr.
Regnskabet bliver godkendt og der er ingen kommentarer hertil.

Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkommende forslag, så punktet udgår.

Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.
Der er blev gennemført valg jf. valglisten. Der mangler en holdboldformand, ellers er alle poster besat.
Håndboldformanden findes internt efterfølgende.

Eventuelt. Referaterne fra møder sendes til info til støtteforeningen. Derudover var der ønsker som altid omkring færdiggørelse af terrasseprojektet, søgning af penge til projekter, etablering af en sandbane m.m.
Pannabanerne er gået lidt i stykker. HH reparerer dem.