Menu Luk

Bestyrelsmøde 8/4-2019

Frem møde, Christina, Susanne, Thomas, Allan, Bo, Mads, Terkel, Lone, Ole, Brian 

Formanden

 Generalforsamlingen, der er fremlagt regnskab, et plus på 25.00, pga tilskud fra huset og støtteforeningen, huset har øget udlejning, der har været lidt klager, selv om der ikke har været aktiviteter i huset, cafeen lejes ikke ud til fester med musik, da der ikke er støj sikring 

Støtteforening og aktivitets udvalget skal holde det møde for at se om der kan laves et samarbejde, Åse er trådt ud af støtteforeningens bestyrelse, med øjeblikkelig virkning, aktivitets udvalget skal kunne booke huset,  

Fodbold

Fodbold starter op, hygge hold serie 5, ikke det store. Brian er ved at undersøge om der kan laves et 2013-2014 hold , der mangler 2 til 3 trænere til holdet,  

Håndbold:

Håndbold møde, der skal starte et u7 hold efter sommerferien, u9 søger træneren, er er kun en træner, man vil sætte nogle årgange sammen, de vil gerne træne to gange om ugen.  

Ole har lavet en årskalender, men der mangles en afløser, tidsmæssig er det ikke tidskrævende. Ole vil gerne hjælpe den nye. Thomas Skals tager formandsposten, der er flere som har givet tilsagn om at hjælpe og de spørges om de kan træde ind i håndboldudvalget.  

Gymnastik

Karin ikke tilstede, rigtigt god afslutning, et godt salg måske 5000 i overskud. 

Økonomi:

Ældre gymnastik hold som træner i huset i dagtimerne, som burde høre under RUIF, men ingen ved nogle, det undersøges. Der mangler Id for nogle bestyrelsen medlemmer, der skal underskrives regnskab. Mobi pay, Christina er ved at oprette det. 

Camp 27:

Camp 27 bliver som de sidste år, Jørn har booket hallen, der er sat et max 95 børn, ca 3 instruktøren og mere udstyr. Sport og sjov. Sponsorat er vendt med Jørn, der er en bestyrelsen bag camp27 som skal spørges, Jørn giver tilsagn om at de kan fortsætte med ideen, så løser det med navnet, nogle at pengene som sponcoratet giver kan gå til nyt udstyr. Fremad rettet skal hallen bookes i uge 27.  

Sponcer

Afslag på skilte på hallens yderside, skilte på multibanen og inde i hallen, Bo har været ude hos 10 og fået 3000 kr ind. Jaylandsringen vil give oplevelser.  Gravballe bryghus vil sponsorere øl. Rema 1000 vil give 25.000 x2 over de næste to år og sponsorer måske frugt, Voel ismejeri vil gerne sponsorere is,  

Pris for skilte 166 kr pr m2 pr skilte  

Byfest:

Der skal tages fat i aktivitets udvalget, Gitte er med og Jørn hjælpe til , gerne holde den 14 september. Da Jørn vil lave et event løb, Allan taler med støtteforening og aktivitetsudvalg. 

Eventuelt ; der er kommet penge til udskiftningsbokse, der skal bestilles nogle Sussanne bestiller dem og der lægge fliser, det vil mændene står for.   

Hal tider, Christina Thomas og Susanne holder møder.