Menu Luk

Generalforsamling RUIF onsdag den 27. marts kl. 19:00

Der afholdes ordinær generalforsamling i RUIF onsdag den 27. marts kl. 19:00 i Resenbrohuset.
Tilføj eventet til din kalender

Jvf. §7
Forslag til dagsorden ved ordinær generalforsamling udover den som fremgår af vedtægterne, skal være hovedformanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Hovedbestyrelsen ved foreningens hovedformand og udvalgsformændene for de til en hver tid stående udvalg aflægger beretning for det forløbne år og fremlægger arbejdsplan for det kommende år.
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.
  6. Eventuelt.