Bestyrelsen

Hovedformand:
Allan Jensen Pontoppidan
Skellerupvej 10
8600 Silkeborg
23 28 33 08
ap@apcomm.dk

Næstformand:
Brian Holst
Sensommervej 15
8600 Silkeborg
30 24 21 33
sponsor@ruif.dk

Kasserer:
Christina Kongsted
Smingevej 2 c
8600 Silkeborg
28 59 47 80
kongsted@mail.tdcadsl.dk

Sekretær:
Lone Bak Thorius
Sensommervej 67
8600 Silkeborg
23 66 67 69
l.bak@mail.tele.dk

Gymnastikformand:
Tina Piil Ohlsen

Håndboldformand:
Thomas Skals
Møllegårdsvænget 4
8600 Silkeborg
42 39 78 32
thomasskals@hotmail.com

Fodboldformand:
Anders Schriver
Dybdalsvænget 9b
8600 Silkeborg
20 77 64 95
anders@feldtschriver.dk

Bestyrelsesmedlem:
Mads Madsen
Sensommervej 168
8600 Silkeborg
22 12 14 26
mazmazen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Terkel