Bestyrelsen

Hovedformand:
Allan Jensen Pontoppidan
23 28 33 08
ap@apcomm.dk

Kasserer:
Christina Kongsted
28 59 47 80
kongsted@mail.tdcadsl.dk

Sekretær:
Lone Bak Thorius
23 66 67 69
l.bak@mail.tele.dk

Gymnastikformand:
Mia Sund Ingerselv
61 66 64 55

Fodboldformand:
Asger Skovshoved
31 13 05 93
skovshoved89@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Terkel