Badminton

Vi kan desværre ikke tilbyde turneringsbadminton for tiden. Det er dog muligt at booke en badmintonbane til motionsbadminton.

For kun 950 kr. kan du leje en badmintonbane én time i en hel sæson startende fra 1. september 2018 og frem til 31. maj 2019. Tiderne fremgår under tilmelding.

Du skal gå ind under “Tilmelding og betaling” og tilmelde dig. Derefter tages der kontakt på mail til:

Christina Kongsted
Smingevej 2 C
Resenbro
kongsted@mail.tdcadsl.dk
28 59 47 80

med henblik på aftale om udlevering af nøgle til hallen.

Du skal selv sørge for at sætte nettet op og tage nettet ned igen og efterlade banen i ordentlig stand.