Menu Luk

Genealforsamling 2023

Referat af generalforsamling 13-04-2023

Valg af digent Lars.

Rettidig indkaldelse, ingen indsigelse mod at den afholdes i april

Formandens beretning ved Allan

Endnu et godt år er gået i Resenbro hvor der igen har være gang på banerne og i hallen.

Der er fuldt program på vores aktiviteter og nye tiltag kommer til, og det er nødvendigt for at holde gang i foreningen.

Og noget af det der skal være med til at holde gang i foreningen er de arrangement der bliver holdt i løbet af året. Her har vi set god tilslutning, og det kan forhåbentligt give flere frivillige. For der er ingen tvivl om at RUIF har brug for de frivillige. Men det er ikke altid lige nemt, men heller ikke noget unikt for Resenbro. Men vi skal rykke sammen i bussen og løfte i flok (uden at det skal lyde som en dommedagsprofeti).

Uden for banerne og hallen sker der også meget. Den midlertidige instutioution er taget i brug og har indsnævret det areal vi har til rådighed til at spille fodbold. Men der bliver arbjedet hårt i kulissen på at få enderne til at hænge sammen. På den længere bane skal der også findes en placering for en permanent institution, skolen skal udvides og der er fra foreningen ønsker (og et naturligt behov) for nye og forbedrede faciliteter. Det er der alt sammen er gruppe som arbejder på, med deltager fra foreningen, lokalrådet, skolen og børnehaven mfl, så vi sikrer at hvad end der bliver besluttet bliver det for Resenbros bedste.

Tak til støtteforeningen for igen at give en hånd med og stå for arrangementer samt tilskuddet til klubkassen.

Lokal dysten er loka rådet som står for det. Der havde været mange deltager til det. der blev spurgt til om der er hænder nok til at hjælpe.

Beretning godkendt

Formand fodbold ny formand Asger

Der er kommet mange børn til i vores fodboldafdeling i de seneste år. Vi er oppe på ca. 100 brugere fordelt på 7 hold. Det er rigtigt flot i en lille by som Resenbro.

Vi oplever også, at vi har udfordringer på bane kapaciteten for vores brugere, da den nye børnehave er blevet placeret på boldbanerne.

Vi er spændte på at se, hvad der skal ske i fremtiden for den kommende udvidelse af skolen og børnehaven, og se, hvilken indflydelse det har for fodboldafdelingen.

Fodboldafdelingen holder hvert år “Fodboldens dag” i starten af året. Her er der forskellige fodboldstationer, hvor børnene kan få lov til at prøve at spille/lege fodbold. Det er en succes, hvor vi har mange glade børn på de forskellige årgange med deres familier, som kommer forbi. Vi får bl.a. besøg af Theis, som er maskot ved SIF.

Derudover sender vi mange af vores hold til indendørs turneringer, hvor vi ser en stor tilslutning. I udendørssæsonen er der flere af vores hold, som er tilmeldt en turnering, som afvikles ca. hver 14 dag.

I 2022 var fodboldafdelingen med bus ind for at se Silkeborg – OB. Der var stor opbakning, hvor der var 150 tilmeldte. Der var god stemning i bussen.

I 2022 var fodboldafdelingen med til at starte Byfesten op igen. Lørdag formiddag/eftermiddag var der små boder og gadefodbold på græsbanerne, og om aftenen blev der lavet mad og spillet musik i hallen. En succes, som bliver gentaget den 25-27 august 2023.

Denne udvikling som fodboldafdelingen er i gang med, skyldes ihærdige frivillige kræfter og arrangerede trænere, som vi ønsker at arbejde videre på i 2023. Tak.

Godkendt

Gymnastik formand Mia

En dejlig gymnastiksæson har taget sin afslutning med et brag af en opvisning d. 26. marts.

Vi havde omkring 650 mennesker igennem hallen med både efterskoleopvisning og vores egne hold, der viste hvad de har lært i sæsonen der er gået.

Vi har haft gode holdstørrelser på alle vores børnehold på nær “Stor” spring, som man må sige har været lidt lavt besat i år. Vi håber, at der i næste sæson kommer flere børn i 4.-8. klasse, som har lyst til at gå til gymnastik.

I den ombæring skal vi sige tusind tak til Jørn, Marlene og Sven, som i mange år har trukket springgymnastikken på trænersiden i RUIF. De har med denne sæson valgt at trække sig, hvilket vi naturligvis er kede af, men omvendt godt kan forstå.

Det bliver svært at erstatte dem, men vi vil gøre vores bedste for at finde nye trænere til vores springhold.

Med de mange tilflyttere som byen efterhånden har, er der også mange nye gode ideer.

Som vi berettede ved sidste generalforsamling, så er der startet dame-sportshold op, som kører af sig selv med ca. 20-25 tilmeldte.

Derudover har vi, med hjælp fra flittige forældre, fået sat gang i “Lørdagslopper”, som er åben hal med redskaber for de 0-6 årige, den første lørdag i måneden.

De første to gange må siges at have været bragende succeser med op mod 130 besøgende og meget positiv respons fra både børn og voksne.

Disse lørdage giver en lille forsmag på, hvad vi kan tilbyde i gymnastikafdelingen og vi håber, at nogle forældre også kan blive inspirerede til at være behjælpelige med en trænertjans til næste sæson.

Vi må indse, at det er et af de store problemer, nemlig at skaffe kræfter der vil og kan træne vores børn i gymnastik. Så hvis I bliver opmærksomme på nogle eller har ideer til hvordan vi løser det, så er i meget velkomne til at prikke til os.

Vi er derudover blevet gjort opmærksomme på fra DGI, at vi ikke, som tidligere, må benytte os af hjælpere som er under 13 år gamle. Dette har gjort det vanskeligt at finde nok hjælpere til vores hold. Endnu en opgave som vi selvfølgelig vil arbejde videre med at finde en løsning på. 

I år har der været mulighed for crossfit 2 gange om ugen, ligesom vi har været så heldige, at vi har fået endnu en træner til crossfit. Trænerne har udfordret udøverne med bl.a. nyt udstyr og har både haft nye og tidligere deltagere på holdene. Som tidligere holder crossfit ikke pause og træner dermed udendørs hen over sommeren.

Derudover har vi fået nye, virkelige fede bænke i hallen til vores udstyr, som vi allerede nu har fået fyldt godt op med crossfitudstyr samt bolde og andet til bl.a. damesport.

Med en “ny” bestyrelse i gymnastikafdelingen har der både været nye ideer, samt bump på vejen i den sæson der er gået.

Vi har skullet lære en masse, og vi har nu fået en masse inputs til, hvordan vi bedst muligt bliver klar til, og ikke mindst gennemfører, sæsonen 23/24.

I år siger vi i bestyrelsen farvel til Tina og Irina, som begge har været kæmpe kræfter i bestyrelsen gennem mange år. Der skal lyde en stor tak, og vi håber, at vi stadig kan ringe og trække på jeres viden fremover.

Vi er så heldige at have et par stykker med, som har udvist interesse for at komme i bestyrelsen, så det håber vi lykkes, så vi igen i næste sæson kan skabe gode rammer for de børn og voksne, som gerne vil gå til gymnastik i Resenbro.

Refereret er godkendt

3. vedtægts ændring i forhold til at skære antallet ned til 5 fra 7 . ændringen er vedtaget uden indsigelser

4 kasseren regnskabet er godkendt.

Valg af hovedbestyrelse og udvalg gennemført

5 eventuelt

Ønske om en flyer- vende det med lokalrådet, kan står i rema

Forslag til årshjul så man kan se hvad der sker. Støtte foreningen ind under RUIF som aktivitetsudvalg. løsne vedtægter op.

Rema har købt en hoppe borg som bliver brugt i byen og som kan udlejes, den skal indvies i kristi himmelfart ferie, med bagagerums marked