Menu Luk

Ordinær generalforsamling i RUIF 2022;

Mandag den 22-03-2022 Kl 19.30 i Resenbrohuset,  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  Lars Purr

2. Hovedbestyrelsen ved foreningens hovedformand og udvalgsformændene for de til enhver tid stående udvalg aflægger beretning for det forløbne år og fremlægger arbejdsplan for det kommende år. 

Formandens beretning:

Tak for fremmødet.

2021 blev endnu et år præget af corona og des restriktioner. Heldigvis kun i et begrænset omfang for de daglige aktiviteter, men større arrangementer og tiltag måtte igen vige for bl.a. forsamlingsforbudet og des begrænsninger. 2022 ser ind til videre ud til at bliver mere som i de gode gamle dage, så vi håber at kunne byde velkommen til nogle af vores velkendte aktiviteter og måske nye i det kommende år.

Status og aktiviteterne fra de enkle afdelinger vil jeg lade de respektive formænd tage sig af, men blot fremhæve og takke for det kæmpe stykke arbejde der uge efter uge bliver ydet af ledere og frivillige i vores forskellige afdelinger – uden jer havde vi ikke de mange gode tilbud til børn, unge og voksne – og der bliver ved med at dukke nye op.

Der skal fra RUIF selvfølgelig lyde en stor tak til Støtteforeningen og for de aktiviteter og arrangementer der bliver lavet til støtte for byen og RUIF.

Og netop indsatsen fra de frivillige er vigtig for at vi i foreningen kan blive ved med at have de tilbud vi har i dag og endnu vigtigere hvis vi vil tilbyde nyt og fortsat være en attraktiv forening. 2022 kan forventeligt byde på byfest igen, og som sagt håber vi at der nu igen kan komme lidt mere gang i det hele.

Årsberetning Fodbold

Fodbold har mistet nogle ungdomsspiller det sidste år, men håber i det kommende år, at få nogle spiller tilbage bla. Ved fodboldens dag 2-4.

Vores serie 4 hold er rykket op i serie 3, det er dejligt.

Tak til Støtteforeningen og alle de frivillige træner samt forældre, som altid hjælper til.

Års beretning Gymnastik

En næsten normal gymnastik sæson afsluttes i løbet af de næste par uger. Det har kun været vores crossgym hold der blev nødt til at lukke ned for en periode grundet corona.
Det er desværre heller ikke blevet til nogen fælles arrangementer på tværs af holdene denne sæson og måtte erkende at vi var for sent ude med planlægningen til at kunne stable en stor samlet opvisning på benene, og derfor holder hvert hold deres egen afslutning i år.
Men vi håber på at være helt tilbage til normalen og tage revanche næste sæson.

Alle vores hold har igen i år haft mange tilmeldte gymnaster og vi har haft et nyt skud på stammen i form af et Tumlastik hold for de helt små 1-2 årige og vores forældre/barn hold blev så stort, at de har fyldt hele hallen og til tider også Tumlesalen.

Crossgym har på initiativ fra instruktøren/Christina startet et 3. og blandet hold op, så det nu er muligt at træne 2 gange om ugen.
Christina blev i år indstillet til årets senior idrætsleder, ikke kun af gymnastik og hovedbestyrelsen, men også af deltagerne på hendes hold. Desværre blev det ikke hende der løb med prisen i år, men er sikker på at anerkendelsen ved blot at være indstillet har betydet meget for hende.

I forbindelse med de store springhold fik vi gang i en selvbetjenings cafe, hvor de unge mennesker med stor succes kunne købe lidt müslibarer, cupnudler osv inden træning.

Som et lille sidespring har vi fået et Damesports hold ind under vores vinger. Sarah stod som tilflytter til byen og ville gerne starte noget boldspil op for kvinder. Så hver onsdag mødes en flok kvinder til boldspil og afslutter med en hyggelig 3. halvleg. Indtil videre har de prøvet kræfter med Floorball, Kids Volley og næste måned står den på høvdingebold.

I år siger vi i bestyrelsen farvel til Mille, Karin og jeg selv takker af som formand og bliver i stedet suppleant.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Karin der efter mange år siger farvel til arbejdet i idrætsforeningen. Vi har nydt godt af hendes kræfter både som instruktør, gymnastikformand og menigt medlem af bestyrelsen.
Men det betyder også at vi går den kommende sæson i møde med helt nye kræfter i bestyrelsen, det er fedt at I Mia og Charlotte har mod på at tage del i foreningslivet.

Vi ved allerede nu, at vi kommer til at mangle instruktører til næste sæson, så vi håber på flere frivillige kræfter i gymnastikregi, så prik endelig til os, hvis I har lyst eller kender nogen der har lyst til at hjælpe vores børn med fortsat at gå til gymnastik.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Godkendt uden indsigelser

4. Behandling af indkomne forslag.  Ingen indkommende forslag

5. Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.  

 1. Ny fodboldformand bliver Tobias Andreasen
  1. Ny formand for gymnastik bliver Mia Sund Ingerslev
  1. Susanne Lorentzen er valg som suppleant til hovedbestyrelsen
  1. Hans-Henrik Kongsted er valgt som repræsentant for RUIF i Resenbrohuset
  1. Thomas Kassing indtræder i fodboldudvalget
  1. Charlotte Sørensen er valgt ind i gymnastikudvalget

6. Eventuelt. 

Eventuelt  blev der vist interesse for opstart af håndbold for 0.-1. kl. Dette tages op frem mod evt opstart til efteråret