Menu Luk

Bestyrelse møde den 20-02-2023

Frem mødt , Steen, Christina, mads, lone , Allan, Mia, Asger.

Nyt fra udvalgene:

Gymnastik

Gymnastik er I gang med at bestille tøj til deres afslutning. De holder afslutning den 26-03-2023

Det er sidst på sæsonen så der er ikke så meget nyt, de prøver den 4/3 at holde åben hal hvor børn ind til 6 klasse med familie kan komme over og hygge i hallen.

Fodbold:

Der kommer en ny fodbold formand. Asger.

Man starter børne disko op og håber på mange dukker op, overskuddet skal går til fodbold rejser.

Man er gået i gang med at lave et udvalg til næste års byfest . de mangler nogle frivillige tovholdere. Datoen er til diskussion men overvejer at holde fast i 2 weekend i september

Formanden

Udefitness, der skal findes ud af hvor meget de fylder, både sat op og hvis vi selv skal opbevare det, hvor svært vil det være at flytte det.

Evt  dato for generalforsamling den 13-04-2023, der skal anføres af general forsamlingen  bliver hold for sent i forhold til vedtægterne

Vi vil gerne lave en vedtægts ændring så vi skærer antallet at medlemmer i bestyrelsen ned til 5 i hovedbestyrelsen plus udvalgsformændene. Der vil blive stillet krav til opgaver for medlemmer i hovedbestyrelsen.

Christina har lover at tage 2 år mere, mens opgaverne bliver fordelt ud, så der kasser posten  kun bliver regnskab.

Poster i bestyrelsen som vi forventer bliver besat som følger

Huset-

Bent bovart- HH

JJ som suppleant

Fodbold:

Ny formand Asger

Steen Sprogø

Thomas

Gymnastik

Formand Mia

Charlotte

Irina