Menu Luk

Referat af bestyrelsmøde d 10-02-2022

Deltagere: Tina, Thomas, Christina, Susanne, Allan, Lone

Fodbold:

De er ved at starte sæsonen op, DGI holdene er oprettet, der er møde den 23/2 med de trænere som skal træne holdene. Der er gang i indsamling af penge til udlands ture for fodboldholdene. Det skal gøre det attraktivt at spille i klubben og det giver nogle gode fælles oplevelser.

SIF har igen hentet 4 af de bedste spiller fra et hold, så holdet er gået i opløsning, det er ærgerligt at de dygtig spiller bliver trukket væk fra klubben. Man forventer at de spiller som bliver tilbage fordelt på andre hold

Der er fundet en ny fodbold formand ved Tobias Gran, Tobias har været fodbold træner i klubben tidligere.

Der skal findes 2 til fodboldafdelingen ved generalforsamlingen.

Kontinentet er blevet sat op for voksenholdene men de betaler stadig et relativt lavt kontingent sammenlignet med andre klubber rund om os.

Gymnastik:

Efter generalforsamlingen er der kun to tilbage i udvalget, så der skal findes nye, Tina fortsætter måske ikke i bestyrelsen pga manglende tid.

Tina vil gerne undersøge muligheden for at bruge mobil appen Holdsport til at styre holdtilmeldinger og kontingent betalingerne.

Cross gym er udvidet til 2 gange om ugen en mix hold mandag og herre og damehold torsdag

Formanden:

Info møde om regatta den 22/2 Allan kan ikke selv deltage, så han vil se om der er en anden som kan tage den.

Allan arbejder på et møde med de foreninger som er i Resenbro by

Kasseren:

Regnskabet er næsten færdig, det bliver ikke delt op i regnskab for underafdelingerne men et samlet regnskab,

Christina mangler nogle regninger fra Mads

Christina booker Hal tider

EVT

Der er fastsat dato for generalforsamlingen, det bliver den 22/3 kl 19,30 i Resenbro huset. Der holdes et bestyrelsesmøde inden det er fastsat til den 09-03-2022 kl 20

Det er aftalt at Thomas tager en snak med den nye købmand Iben om fremtidigt samarbejde med idrætsforeningen