Menu Luk

Bestyrrelsmøde 15/12-2021

Fremmøde:  Tina, Susanne, Christina, Tergil, Mads, Allan, Lone , Thomas

Fodbold :

Afslutning alle var der, alle trænere deltog, der er frit slag for at tage til ind dørs stævner, hvis håndbold holder så vil Susanne gerne overtage tiden.

Gymnastik:

Der er kommet styr på tøjet og de håber det når at komme, mange har været ramt af corona, den store samling er aflyst, så træneren holder selv noget. Der værges nogle nye til bestyrelsen da Tina trækker sig. Min forenings app. Overvejer de at bruge, skøjtebanen bruger holdsport. Foreningsliv er gratis og kan kobles op på conventus. Tina og Alex stopper som instruktør.

Formanden: intet at berette

Kasserne:

vi fik ikke penge fra Nordea fonden, vi kikker på vores vedtægter

håndbold:

trænere mangler gavekort det følger Thomas op på.

DIV

Rabatordning hos sportsmaster skal meldes ud i det nye år, der kommer nok et medlemskort til det.

Festen I januar bliver flyttet til senere pga corona.

Klublokale, shines op I 2022 , oprydning og måske et nyt bord

Evt nøglen til klubhuset passer ikke, nogen har fjernet den.