Bestyrelsmøde 03-02-2021

Deltagere: Brian, Allan, Thomas; Tina, Christina, Mads, Lone

Nyt fra afdelingerne

Fodbold:

Starter så småt op, det er ved at gå op med trænere til de forskellige hold, der er muligvis fundet en ny formand til fodboldafdelingen

Håndbold:

ikke noget nyt U9 er begyndt at træne ude

Gymnastik:

Man havde fået bestilt T-shirts inden nedlukning, så dem har man været rundt med i postkasserne. Cross gym for mænd starter op igen

Formanden:

Heller ikke så maget nyt

Kasser

Underskud på 55.000 et forventet underskud, der er gået mange penge til multi bane og manglenden sponcer indtægter pga corona.

Christina booker hallen til de forskellige hold.

Evt:

Camp 27 bliver rykket til ugen 26.

Der er en del rod i udstyret i tumlesalen, der skal tages et møde med skolen, ofte SFO børnene som henter udstyr ud også de tunge keblerkugler til crossfit.

Generalforsamligen er sat til den 13-4 2021 men med risiko for den bliver udskudt pga Corona