Menu Luk

Bestyrelsmøde 13/1-2020

Fremmøde:

Mads, Christina, Brian Allan, Thomas, Terkil, Susanne, Lone

Håndbold

Der er gang i holdende, nye puljer, håndboldens dag, en succes, 6 nye som vil træne. Thomas som træner håndbold, konen vil gerne ind i bestyrelsen. Maria skydsgård vil hjælpe med kontigent og hjemmeside. Netværksmøde i morgen handler om frivillighed, der kommer en del klubber. Terkil fra DGI kommer.

I februar der tunering , caféen er åben. 

Fodbold

Fodbold indedørs køre, skal så småt til at starte op. Der er en ny formand på plads. Der skal findes nogle trænere. 

Gymnastik

Karin holder som formand for gym, Tina fortsætter ikke i bestyrelsen, men de arbejder på at finden en afløser

Økonomi

Mangler gave kort s lister. der er udlodning fra huset på 36000kr så vi rammer et positiv resultat på ca 50.000 kr 

Formanden

Intet nyt. Håndboldens dag mange i hallen. Snakke om at lave noget lignende igen.

Besøg af Rune. som sidder i byrådet

Muligvis penge til omklædningsrum , pengende blev afsat i forbindelsen med skole byggeri. Der skal laves en skrivelsen om behovet for omklædning, Christina har haft møde med teknisk forvaltning 2-3 gange om året hvor der intet sket. Der skal laves et møde så der bliver gjort noget,Rune vil gerne hjælpe.

Ansøgning om krone til krone hos kommunen, der kan kun søges en gang , Rune anbefaler at man søger i en pulje. Søges inden for 2 måneder. 

Ingen afdelinger har afluret budget til tiden  til Christina, 

Hal tider møde i uge 5 

Sponcer arrangement, vin og tapas, køber pladser, susanne laver liste over firmaer,Susanne snakker med Claus om tapas, og rødvin , start juni

General forsamling . 25/3  kl 19 

Næste møde 2 marts