Menu Luk

Referat fra bestyrelsemøde 19/8-2019

Dagsorde ifølge  vedtægter. 

Fremmødte: Bo, Mads, Allan, Susanne, Karin, Christina, Thomas, Lone

 1. Nyt fra Formanden.
  Status på sommerfesten, det bliver en lille udgave uden spisning, men der vil blive noget boldspil, og der skal gerne være klasseboderne. Voel is mejeri bliver spurgt om de vil stille en fryser med is til rådighed, der vil blive købt en gasgrill som bliver klubbens og som skal bruges til sådanne begivenheder.
 2. Fodbold.
  fodbold holder møde onsdag hvor der kommer styr på børne attester.
  der søges nye trænere til fodbold
  gartneren flytter målene ind midt på banerne hver gang de slår græs, de er tunge og svære at flytte tilbage. Der er skrevet til kommunen.
  Der kommer affaldsspande op på banerne.
  Der er stor tilslutning til serie 5 så det bliver et 11 mands hold, U19 har også en stor søgning.
 3. Håndbold
  Lidt turbulent start for Thomas da der var lavet aftaler om tider som han ikke kendte noget til men det kommer på plads.
  Der mangler frivillige hjælpe trænere til U9 piger og Thomas vil høre U18 om der er nogle som kan hjælpe.
 4. Gymnastik
  2 nye hold dans og yoga,
  der er stor søgning til nogle børne hold og man vil prøve om man kan favorisere lokale børn da der er stor søgning udefra, der er i ferie blevet ødelagt en gymnastik måtte i tumlesalen, der er ofte problemer med at der ikke er låst i hallen i ferie og weekender.
 5. Kasseren
  intet at berette
   

Div
Der skal laves en velkomstflyer til ny tilflytter om de aktiviteter som er i byen, måske kan den komme med i ejendomsmæglernes materiale til nye købere i Resenbro.

frivillige og trænere kan låne idrætsklubbens udstyr som grill og soundbox, for at låne det skal der kontaktes en fra bestyrelsen, hvis det går i stykker skal det erstattes.