Menu Luk

Referat af generalforsamlingen

Afholdt Mandag den 22-6-2020 kl 20 i Resenbrohuset

Generalforsamlingen er ret tidlig indkaldt

Dagsorden: 

Valg af dirigent. Carl Erik er valgt som dirigent, Referent Lone Thorius. 
 

Formandens beretning Ved Allan Pontopidan

At kigge tilbage på året der er gået, er jo normalt noget vi gør kort efter afslutning på året. Men grundet kendte årsager, ser vi i år tilbage på 2019 med en smule forsinkelse. Det gør jo også at de ting der står mest frisk i erindringen, ikke skal nævnes nu, men gemmes til næste års generalforsamling.

2019 båd igen på sommerfest i Resenbro. Endnu engang lykkedes det os at få samlet byen til en hyggelig eftermiddag omkring årgangsboderne – vi havde fået børnehaven med ind, åben hal med aktiviteter, og Resenbro tennis klub havde åbnet banerne, så der var mulighed for at svinge ketcherne.

Der var efterfølgende god opbakning til, at en sommerfest i Resenbro selvfølgelig skal indeholde fællesspisning og der var også flere frivillige der efterfølgende meldte sig til at give en hånd med til fremtidige arrangementer. Det bliver ikke i år at vi får en sommerfest som vi kender den, men man ved jo aldrig om der dukker noget andet op.

Status og aktiviteterne fra de enkel afdelinger vil jeg lade de respektive formænd tage sig af, men blot fremhæve og takke for det kæmpe stykke arbejde der uge efter uge bliver ydet af ledere og frivillige i vores forskellige afdelinger – uden jer havde vi ikke de mange gode tilbud til børn, unge og voksne – og der bliver ved med at dukke nye op.

Der skal fra RUIF selvfølgelig lyde en stor tak til Støtteforeningen og for det kæmpe stykke arbejde der igennem årene er blevet lagt i arrangementer og støtte til byen og RUIF, og en special tak til Jytte, Else, Poul  og Karsten. Nye kræfter står klar i kulissen til at tage over, og I kan se tilbage på mange år med en lang række vellykkede aktiviteter.

I bestyrelsen kigger vi løbende på nye tiltage og aktiviteter, og vi glæder os til sammen med de nye kræfter i Støtteforeningen at sikre en masse arrangementer og aktiviteter for byens borgere.

Vi er nu halvvejs igennem 2020, og det bliver unægtelig en noget anden beretning, som bliver givet til næste år, man vi sætter alle sejl ind på, at 2020 stadig bliver et godt år for RUIF.

Håndbolds formands beretning ved Thomas Skals:

Først og fremmest skal lyde en stor tak til ledere, trænere, børn, forældre og alle som har givet en hånd i RUIF håndbold.

Vi har haft en spændende sæson, som bød på udfordringer, hygge, sved på panden og masser af oplevelser.

Også en stor tak til Christina Kongsted, Susanne Lorentzen og vores U-17 piger for deres indsats ift. genåbning af caféen i den forgangne sæson. Det gav lidt hygge og lidt flere mennesker i vores lille hal. Det var fedt.

Vi har i år haft 6 håndboldhold i klubben. Det har været ok. På seniorsiden har vi haft et meget ungt og energisk serie 3 hold og det blev efter jul til et serie 2 hold efter oprykning inden julepausen.

Vi har som en af de eneste lille klubber i Silkeborg området haft et U-17 pige hold. Pigerne har spillet en god sæson og bidraget med bl.a. at åbne caféen i hallen.

Så har vi haft både U-11 drenge og piger, som begge har deltaget i JHF turneringer. De har desuden været til overnatningsstævne til Skjern Bank julecup.

Vi har haft et U-9 pige hold, som har deltaget i DGI-turneringer hele sæsonen og været til overnatningsstævne i Voel.

Vi har haft et U-7 hold, som var et mix af drenge og piger. De spillede ligeledes DGI.

Vi har i sæsonen haft håndboldens dag i Resenbro. Synes det var en meget vellykket dag. Det hele blev skudt i gang med opvarmning af RUIF Gymnastik ved Jørn, som lavede fælles opvarmning for både store og små.

Det var en meget hyggelig dag, hvor en masse trænere, ledere gav børn og voksne gode oplevelser.

Der var ca. 120 mennesker i hallen, hvilket var dejligt at se.

Derudover har vi afholdt et afbuds ramt lille JHF stævne for de mindste. En hyggelig dag med hjælp fra forældre, børn og trænere på U-7 holdet.Fodbolds formandens beretning ved Susanne Lorensens:
Fodbold ungdom.

2019 har igen været et godt år for fodbold.

Vi har haft 1, 11 mandshold afsted til Prag og 1 hold til et weekendstævne, rigtig god tur ang. fodbold men også for det sociale samvær på holdet.

Vi havde også fået lavet en gruppe, som søger penge ved forskellige fonde, der var vi heldige at få 30.000,- til udskiftningsbokse til opvisningsbanen. Vi var også heldige at Knud Erik og JJ gave fliser og sand gratis, og en masse friske mænd, som lavede arbejdet til ug, så blev det ikke så dyrt for Ruif fodbold

Næsten alle hold har klaret sig godt igennem hele sæsonen.

Vi var igen mange hold afsted til Kløverby cup., som altid er en god dag.

Der er også gang i den om fredage, hvor der er indendørs fodbold, de giver den max gas.

Tak til alle de frivillige træner og dem som hjælper til, uden dem har vi ingen idrætsforening.  

Gymnastik formandens beretning ved Karin Vestergaard:

I sæsonen 19/20:

Vi ser tilbage på en spændende sæson, som dog aldrig fik en ordentlig afslutning pga. Corona.

Der er gode initiativer og kræfter omkring vores afdeling, som gør at også nye ting, bliver prøvet af.

Vi har fx haft et yogahold med en instruktør udenbys fra. Vi startede med en gratis introaften, som blev en kæmpe succes. Der kom 30 interesserede og vi måtte lukke holdet ved de 25 for at have pladsnok i Tumlesalen. Matilde er en super instruktør, og der var stor tilfredshed og efterspørgsel. Vi måtte yde godtgørelse, da hun ikke er lokal. Men det valgte vi at gøre alligevel. Til gengæld var kontingentet på holdet højere, og vi kunne alligevel være konkurrencedygtige i forhold til andre yogatilbud.

Jeg vil også gerne fremhæve Cross gymholdet, som jeg også gjorde sidste år. Det er et hold vi dels har investeret i, men som også hele tiden er i udvikling. Helena og Christina har været på uddannelse, men vi får også valuta for pengene. De brænder for træningen og trækker rigtig mange medlemmer til. Så snart det var muligt, startede de op efter Coronaregler udendørs. Nu er det også blevet for mænd.

Der har løbende været efterspørgsel på hold. Vi formåede også at tilbyde et dansehold, men måtte desværre lukke holdet pga. af for få deltagere.

I forhold til vores 3 springhold, kan det være lidt svært på forhånd at vide, hvor stor interessen er, men ud fra årgangenes størrelser prøver vi hvert år at sætte aldersgrænserne sådan at det bliver rimelige holdstørrelser, for at alle for bedst udbytte af træningen. Det lykkedes vi ikke helt med i år og vi lavede derfor en fællestræning med 0.-1. kl. begynderspring og 2-3. kl. Det gav bare ikke mening, at der var over 30 gymnaster i Tumlesalen og samtidigt 15-18 gymnaster i hallen. Det med at niveaudele efter evner er ikke noget vi har tradition for i foreningen, da det sociale prioriteres højt. Men vi tænker heller ikke at det er en vej vi vil gå. Konkurrence er svært – også for forældre, selvom det ikke er konkurrencen der var målet, blot en fornuftig fordeling af gymnaster.

Igen i år står Jørn for Camp 27. Der er gået Roskilde Festival i denJ Forældre der sidder klar ved tasterne, når der bliver lukket op for tilmelding. Det er et stort set up med mange frivillige, både til at lave aktiviteter og til at servere mad og lave andre praktiske ting. Det er fedt, at det kan lade sig gøre her i Resenbro.

Af øvrige aktiviteter har vi afholdt en fin fælles julehygge i hallen for børneholdene. Det er en rigtig familiedag, som er hyggelig og afslappende for alle og som også er ret enkel for os at arrangere. Det vil vi gerne blive ved med.

Ja, den fælles forårsopvisning i hallen blev naturligvis ikke til noget, så det var en lidt tam afslutning på sæsonen, men kun få træningsgange gik tabt og det har ikke haft videre konsekvenser.

NU er vi så på vej med et nyt tilbud. Familiegymnastik i hallen, hvor tanken er, at man er aktive sammen. Det er tænkt mest til de mindre børn. Vi har tre friske instruktører på holdet, som glæder sig til at komme i gang.

Medlemmer på børneholdene: 138

Voksenhold: 76

RUIF gymnastik rydder op i gemmerne. Takket været Marie, fik vi samlet rester af T-shirts som blev sendt til et projekt for handicappede børn i Uganda.

Formanden takker af:

10 år som formand for afdelingen, været med til at starte det op. Vi har igennem tiden haft ”bølger” som fx Zumba, da vi startede, MGP og nu Cross gym. Der har været mange som har bidraget gennem tiden, nogle i en enkelt eller få sæsoner, andre har holdt ved igennem mange år. Det der er kendetegnende, er at man som Resenbro-boer, som forælder har engageret sig i vores lokale foreningsliv og har bidraget hver eneste uge til et godt fællesskab omkring gymnastikken for både store og små. Det har bragt os til hvor vi er i dag, hvor gymnastikafdelingen har et stabilt, og flot, medlemstal og et godt aktivitetsniveau med hjælp fra mange dygtige og engagerede instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Og fremtiden ser fornuftig ud. Vi er glade for, at der også fra nytilflyttere til byen, er interesse for at blive en del af vores lokale foreningsliv. Der er kommet nye kræfter til i bestyrelsen, og jeg vil træde et skridt tilbage uden dog at slippe bestyrelsen. Jeg er rigtig glad for at Tina vil træde til som formand for afdelingen og samtidigt velkommen til Mille.

Tak for stor opbakning til vores afdeling og for det gode samarbejde i hovedbestyrelsen.

Revideret regnskab forelægges til godkendelse.  

Regnskabet fremlagt af Christina Kongsted og er godkendt af generalforsamlingen, der er et flot overskud på 97.000 kr.

Behandling af indkomne forslag.  

 Ingen indkommende forslag

Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.  

Valget blev gennemført og alle poster er besat
 

Eventuelt.

  Forslag om en folder til nye Resenbro borgere.