Menu Luk

Ordinær generalforsamling i RUIF

Onsdag den 25/3-2019 Kl 19 i Resenbrohuset, 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Hovedbestyrelsen ved foreningens hovedformand og udvalgsformændene for de til en hver tid stående udvalg aflægger beretning for det forløbne år og fremlægger arbejdsplan for det kommende år.

  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag. Indkommende forslag skal sendes til formanden ap@apcomm.dk

  5. Valg af hovedbestyrelse, udvalg og suppleanter.

  6. Eventue