Menu Luk

Om Støtteforeningen

Støtteforeningen har til formål at støtte og styrke børne- og ungdomsidrætten i RUIF.

RUIF’s støtteforening giver årligt et beløb på omkring 20.000 kr. til RUIF. Beløbet går til spillerdragter, transport til stævner, m.m.
Midlerne bliver indtjent ved afholdelse af forskellige arrangementer, salg af lodsedler og medlemskontingenter.

Vi ønsker at medvirke til at skabe fællesskab og sammenhold i vores by, gennem en række årlige arrangementer, såsom julemarked og fastelavnsfest til glæde for både børn og voksne.

Medlemskab koster 50 kr. pr hustand, pr år.

Kontingent kan indbetales på kontonummer 5347 – 0000 345 456.

Ved spørgsmål, forslag til aktiviter, gode ideer, osv., kan bestyrelsen kontaktes.