Bestyrelsen

Formand:
Lars Purr
Sommervej 19
40353156
purr@bellfor.dk

Kasserer:
Nanette Gadegaard Andersen
Sommervej 21
61265897
nanette.gadegaard@gmail.com

Sekretær:
Anette Laibach Stilling
Skærbækvej 56
27144130
anettestilling@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Mayoni Sitarz
Stidalskæret 6
30640702
henrikmayoni@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og fastelavnsudvalg:
Poul Sørensen
Smingevej 5
20330215
poulsoerensen@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlem og fastelavnsudvalg:
Carsten Kjær Sørensen
Thorupgårdsvej 16D
40849843
cars2128@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Tanja Knuth
Møllegårds Allé 4
28684858
tanja_sindberg@hotmail.com

Repræsentant fra Resenbrohusets bestyrelse:
Kresten Karlsen
Sensommervej 8
86853296
karlsen@xspec.dk